Telefoon Middelburg

0118 - 236 031

Telefoon Terneuzen

0115 - 552 033

Educonsult biedt een breed aanbod in ondersteuning voor jeugdigen en hun opvoeders. Wij verzorgen psychologisch onderzoek en behandeling, ambulante behandeling in de thuissituatie, trainingen en ondersteuning op school.

Wij werken vraaggericht. Dit betekent dat wij goed luisteren naar de wensen en behoeften van opvoeders, de jeugdige en de school. Educonsult vormt de brug tussen thuis en school: waar gewenst werken wij thuis en op school. Op deze manier is er een goede aansluiting van ondersteuning mogelijk.

Educonsult is onderdeel van samenwerkingsverband Zeeuwse Zorg Rondom Jeugd.

Zeeuwse Zorg Rondom Jeugd (ZZRJ) is een samenwerkingsverband van verschillende jeugdhulporganisaties in de provincie Zeeland. We werken intensief met elkaar samen om de beste hulp rondom jeugd te organiseren.