Telefoon Middelburg

0118 - 236 031

Telefoon Terneuzen

0115 - 552 033

Bij Educonsult gaan wij zorgvuldig om met uw privacy. Verschillende van onze medewerkers zijn aangesloten bij:

  • De beroepsvereniging Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) www.psynip.nl
  • De Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen www.nvo.nl.
  • Het BIG-register, dus wij werken ook volgens de regels van de wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG) www.rijksoverheid.nl.
  • Het SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd) www.skjeugd.nl.

Hiermee werken wij volgens de regels en richtlijnen van de beroepscode.

Dit betekent onder andere dat wij een geheimhoudingsplicht hebben en dat uw gegevens niet gedeeld kunnen worden met derden en er geen overleg kan plaatsvinden met derden, zonder dat u daarvan op de hoogte bent en u daarvoor schriftelijke toestemming heeft gegeven. Kinderen vanaf 12 jaar zullen naast de toestemming van een gezagdragende ouder ook zelf instemming moeten geven voor overleg met en het opvragen of verstrekken van informatie.  Zij tekenen mee op het plan van aanpak dat opgesteld wordt door de behandelaar. Jeugdigen vanaf 16 jaar mogen zelf bepalen of zij akkoord gaan met overleg, opvragen of verstrekken van informatie.

Bij het bezoeken van de website www.educonsult.nl worden uw persoonlijke gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. Hierbij houden wij ons aan de regels die voortvloeien uit geldige privacy wet- en regelgeving (AVG).

Voor de begeleiding en behandeling van cliënten binnen de basis GGZ en de thuisbegeleiding zijn wij wettelijk gehouden aan het registreren van doelen en resultaten van de behandeling. Ook verzamelen wij gegevens met betrekking tot de begeleiding en/of behandeling voor continuïteit van zorg, zodat in het geval een begeleider of behandelaar uitvalt, de begeleiding of behandeling voortgang kan krijgen door het inzetten van een ander personeelslid.

Voor het verwerken van bijzondere persoonsgegevens beroept Educonsult zich daarom op grondslagen uit de AVG, te weten:

1. iemand uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens;

2. de verwerking noodzakelijk is met het oog op de uitvoering van verplichtingen en de uitoefening van specifieke rechten van u of de betrokken persoon. Dit op het gebied van het arbeidsrecht en het sociale zekerheids- en sociale beschermingsrecht.

Waarom heeft Educonsult uw gegevens nodig?

Educonsult vraagt om bepaalde persoonsgegevens. Indien wij deze niet hebben kan dit gevolgen voor u hebben. Het gaat om de volgende soorten gegevens:

1.      NAW gegevens: deze gebruiken wij om contact met u te leggen over de begeleiding of behandeling bij Educonsult.

2.      BSN nummer: dit nummer hebben wij van alle cliënten nodig voor communicatie met verwijzers en om een beroep te doen op vergoedingen.

3.      Inhoudelijke persoonlijke gegevens. Educonsult bewaart gegevens over onderzoek, behandeling en/of begeleiding van al onze cliënten. Het doel hiervan is onder andere continuïteit van zorg, verslaglegging ten behoeve van uzelf, behandelaar, of eventueel derden voor wie u toestemming geeft.

Verwerken van persoonsgegevens

Maakt u gebruik van het contactformulier? Dan slaan we uw persoonsgegevens (tijdelijk) op. We doen dit zodat we uw vraag kunnen beantwoorden of u verder kunnen helpen.

Educonsult zal op geen enkele manier persoonlijke gegevens verkregen via de website www.educonsultzeeland.nl delen of verkopen aan derden voor commerciële doeleinden. Onze website maakt geen gebruik van cookies.

Wij delen e-mails enkel intern en als dat nodig is om uw vraag te beantwoorden. Uw gegevens worden geregistreerd in ons systeem dat beveiligd is en alleen toegankelijk voor de medewerkers van Educonsult.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Educonsult doet haar uiterste best om haar website te beveiligen tegen misbruik en de over u opgeslagen data te beschermen tegen verlies, diefstal of enige vorm van onrechtmatige verwerking. De website van Educonsult is o.a. beveiligd via https en informatie die u ons geeft met behulp van het contactformulier wordt verzonden via SSL. Dit zorgt ervoor dat gegevens tussen de website en uw browser beschermd zijn. 

Recht op inzage, correctie en verwijdering

U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier. Om misbruik te voorkomen zullen wij u vragen om uzelf adequaat te identificeren voordat wij in kunnen gaan op uw verzoek.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Educonsult bewaart persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking dan wel op grond van relevante wet- en regelgeving is vereist. De dossiers worden minimaal 20 jaar bewaard. We houden ons aan de regels die zijn vastgelegd in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), vanaf dat moment houden we ons aan die regels.

Contact

Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft omtrent uw privacy kunt u contact opnemen met onze functionaris gegevensbescherming (FG) Karin van der Linde, via emailadres .

Versie 5.0    14-12-2023  Opgesteld door R. Mommers