Telefoon Middelburg

0118 - 236 031

Telefoon Terneuzen

0115 - 552 033

Net als alle zorgverlenende organisaties, is Educonsult wettelijk verplicht de meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling te volgen.

De meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals met het signaleren en handelen bij (vermoedens van) huiselijk geweld of kindermishandeling. 

Meer over de meldcode vindt u op: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode