Telefoon Middelburg

0118 - 236 031

Telefoon Terneuzen

0115 - 552 033

Om in aanmerking te komen voor onderzoek of behandeling kunt een verwijzing bij uw gemeentelijk loket, huisarts of kinderarts aanvragen.

Educonsult werkt nauw samen met andere jeugdhulpverleners in Zeeland. Wij geloven in de kracht van samen. Aanmelden kan vanaf 2 oktober 2023 bij één centrale ZZRJ voordeur, met een verwijzing van de gemeentelijke toegang, jeugdarts of huisarts. Achter onze voordeur werken de organisaties van ZZRJ intensief samen om mee te denken over de meest passende hulp. Daarbij wordt gekeken naar woonplaats, soort hulpverlening en wachtlijsten. Het doel is om de best passende hulpverlening, zo dicht mogelijk bij huis en met de kortste wachttijd te vinden. Op deze manier hebben jeugdigen, ouders, gemeentelijke toegang en huisarts altijd de juiste medewerker aan de lijn en hoeven zij niet op verschillende plaatsen te zoeken naar de beste hulp. Voorop staat natuurlijk wel dat u zelf ook de keuzevrijheid behoudt.

Onderzoek naar dyslexie en dyscalculie valt buiten de vergoedingen. Wij doen dit onderzoek enkel bij kinderen vanaf de middelbare school. U kunt zelf nagaan bij uw zorgverzekering of zij (een deel van) het onderzoek vergoeden. 

U kunt altijd contact met ons opnemen om advies te vragen, wij wijzen u graag de weg naar de verwijzer of lichten de procedure verder aan u toe.

Vergoeding

Educonsult heeft contracten met alle Zeeuwse gemeenten. Onderzoek en behandeling binnen de Jeugdwet worden volledig vergoed door de gemeente.