Telefoon Middelburg

0118 - 236 031

Telefoon Terneuzen

0115 - 552 033

Educonsult biedt psychologische behandeling voor jeugdigen tot 18 jaar. Deze vorm van ondersteuning is altijd op maat. Wij kijken altijd welke behandeling het beste aansluit bij de vraag. Wij vinden het heel belangrijk om aan te sluiten bij de belevingswereld van de jeugdige. Inzicht krijgen of nieuwe vaardigheden aanleren kan op verschillende manieren; in gesprekken, maar ook via creatieve werkvormen of door beweging en spel. Mogelijk kan de behandeling beter thuis plaatsvinden, of op school. Waar nodig kan dit in een doorlopende lijn worden ingezet. Dit gebeurt altijd in overleg. Wij vinden het belangrijk om goed aan te sluiten bij wat het beste past, daarom hebben wij een team met uiteenlopende ervaring en expertise.  

Educonsult biedt onder andere:

 • Psychomotorische Therapie (PMT)
 • EMDR
 • Ambulante behandeling, bijvoorbeeld in de thuissituatie
 • Theraplay
 • ReAttach
 • Dans- en Bewegingstherapie (DBT)
 • Sensorische Informatieverwerking (SI) / Kinderfysiotherapie
 • Cognitieve gedragstherapie (CGT)
 • Acceptance and Commitment Therapy (ACT)
 • Oplossingsgerichte therapie
 • Speltherapie
 • Systeemtherapie
 • Schip- therapie
 • Psycho-educatie

Deze behandelingen zijn in te zetten bij vragen over bijvoorbeeld; angst, somberheid, zelfbeeld, zelfvertrouwen, hoogbegaafdheid, schoolverzuim, druk of impulsief gedrag, boosheid, concentratie, weerbaarheid, autisme, add, adhd, etc.

U kunt altijd contact opnemen om met ons te overleggen over onze behandelmogelijkheden.

Behandeling wordt verzorgd door ons team van orthopedagogen, psychologen, ECHA-specialisten, vaktherapeuten en ambulant behandelaren. Zij zijn gespecialiseerd in de richting kind en jeugd en ingeschreven bij het NIP, NVO, BIG-register en SKJ-register.