Telefoon Middelburg

0118 - 236 031

Telefoon Terneuzen

0115 - 552 033

Educonsult verzorgt psychologisch onderzoek voor jeugdigen tot 18 jaar. Onderzoek doen wij op een handelingsgerichte manier. Het kan zijn dat er uit een onderzoek een diagnose komt, maar dat hoeft niet zo te zijn. Het doel van het onderzoek is vooral de jeugdige en opvoeders inzicht te geven en praktische handvatten voor situaties aan te reiken.

Onderzoek wordt verzorgd door ons team van orthopedagogen en psychologen. Zij zijn gespecialiseerd in de richting kind en jeugd en ingeschreven bij het NIP, NVO, BIG-register en SKJ-register. Wij streven ernaar om de intake, het onderzoek en de behandeling door één vaste behandelaar te laten plaatsvinden.

Onderzoek kan worden gedaan bij vragen over bijvoorbeeld angst, somberheid, zelfbeeld, zelfvertrouwen, hoogbegaafdheid, schoolverzuim, druk of impulsief gedrag, boosheid, concentratie, weerbaarheid, autisme, add, adhd, etc.

U kunt altijd contact opnemen om met ons te overleggen over onze mogelijkheden.