Telefoon Middelburg

0118 - 236 031

Telefoon Terneuzen

0115 - 552 033

Ambulante begeleiding

Educonsult biedt ambulante begeleiding op school voor leerlingen en ondersteuning voor leerkrachten en intern begeleiders. Wij geloven dat alle leerlingen recht hebben op ondersteuning, zowel de leerling met indicatie als de leerling zonder indicatie. De begeleider is aanwezig in de klas en laagdrempelig te benaderen voor de leerlingen.  Door samen te werken krijgt de leerkracht praktische handvatten voor de ondersteuning van de leerlingen aangereikt.

Trainingen

Educonsult verzorgt groepstrainingen voor leerlingen die

  • hun weerbaarheid of zelfvertrouwen willen vergroten
  • het lastig vinden contact te maken
  • zich onzeker voelen in een groep
  • teveel spanning voelen bij het leveren van schoolprestaties
  • grip willen krijgen op faalangst